Ευ Ομιλείν blog
Χρήσιμα άρθρα και πληροφορίες

Ειδικός παιδαγωγός είναι ο εκπαιδευτικός που καταρτίζεται στο να αναγνωρίζει τις ανεπάρκειες ενός παιδιού και μπορεί να διακρίνει σε ποιους τομείς υπάρχει δυσκολία.

Τότε παρεμβαίνει με στόχο την εκπαιδευτική αντιμετώπιση.

Η ειδική παιδαγωγική, γενικά, καταρτίζεται στην εκπαίδευση των ατόμων που εμφανίζουν ανεπάρκειες, με σκοπό την σχολική και κοινωνική τους ένταξη.

Πηγή: Ευ Ομιλείν